I Komunia Św.

Komunia Święta jest sakramentem, ofiarą, stałą obecnością samego Jezusa, Boga i człowieka.

Chrystus jest prawdziwie i całkowicie obecny pod postaciami chleba i wina, aby nas jeszcze bardziej upodobnić do siebie i sprawić, żebyśmy i my stanowili jedno. (KKK 1373)

Na godzinę przed przystąpieniem do Sakramentu należy powstrzymać się od picia i jedzenia – wyjątek stanowią lekarstwa i woda.

Eucharystię można przyjąć nawet dwukrotnie w ciągu jednego dnia, warunkiem jest jednak pełne uczestnictwo we Mszy Świętej.

Kontakt w sprawie I Komunii Świętej: 020 8767 0358 lub parafiabalham15@gmail.com.

Terminy katechez w Kościele w roku szkolnym 2018/2019:

dla dzieci uczęszczających tylko na katechezę sobotnią w Kościele, a nie uczęszczających do „sobotniej polskiej szkoły”

Miesiąc

Sobota
grupa 1 – godz. 15:30
grupa 2 – godz. 16:20

Sobota
grupa 3 – godz. 15:30
grupa 4 – godz. 16:20

Wrzesień dzień miesiąca:
15

29

dzień miesiąca:

22

Październik  

13

6
Listopad 3
17 Listopada 2018 (Sobota) o godz. 16:00 – obowiązkowe spotkanie dla uczestników wszystkich grup katechezy sobotniej w Kościele oraz ich rodziców, a także dla rodziców dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Św. uczęszczających do „sobotniej polskiej szkoły” (w czasie spotkania poruszone zostaną sprawy organizacyjne związane z I Komunią Św. oraz nastąpi sprawdzenie wcześniej zapowiedzianych wiadomości dzieci uczęszczających tylko na katechezę sobotnią w Kościele – modlitwy podane są poniżej oraz na stronie internetowej Parafii).
Obecność obowiązkowa!
Listopad 24
Grudzień  

8

1
15 Grudnia 2018 (Sobota) o godz. 16:00 – grupa 1, 2, 3, 4 – sprawdzenie wcześniej zapowiedzianych wiadomości dzieci uczęszczających tylko na katechezę sobotnią w Kościele – modlitwy podane są poniżej oraz na stronie internetowej Parafii
Styczeń  

19

12

26

Luty 2  

9

Marzec 2

16

 

9

23 Marca 2019 (Sobota) o godz. 16:00 – grupa 1, 2, 3, 4 – sprawdzenie wcześniej zapowiedzianych wiadomości dzieci uczęszczających tylko na katechezę sobotnią w Kościele – modlitwy podane są poniżej oraz na stronie internetowej Parafii

Próby wszystkich dzieci przed I Komunią Św.:

 • dzieci z katechez sobotnich – grupy od 1 do 4,
 • dzieci uczęszczające do „sobotniej polskiej szkoły”.

30 Marca 2019 (Sobota)
27 Kwietnia 2019 (Sobota)
4 Maja 2019 (Sobota)

godziny prób zostaną podane w późniejszym terminie.

Modlitwy obowiązkowe dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Świętej:

 1. Ojcze Nasz
 2. Zdrowaś Maryjo
 3. Skład Apostolski (Wierzę w Boga)
 4. Prawdy wiary
 5. Dekalog
 6. Sakramenty
 7. Warunki dobrej spowiedzi
 8. Akt wiary, nadziei, miłości i żalu
 • wszystkie powyższe modlitwy są wypisane w katechiźmie dla dzieci
 • dzieci uczęszczające na katechezę sobotnią w Kościele – sprawdzenie umiejętności modlitw w terminach podanych powyżej
 • dzieci uczęszczające do „sobotniej polskiej szkoły” – sprawdzenie umiejętności modlitw w czasie zajęć lekcyjnych
 • wybór modlitw oraz terminy sprawdzania ich umiejętności będą podawane zawsze z wyprzedzeniem

Komunikaty:

Spotkanie dzieci i Rodziców do I Komunii Św.

Obowiązkowe spotkanie wszystkich dzieci i Rodziców do I Komunii Św. odbędzie się w Sobotę 17 Listopada o godz. 16:00 w Kościele. Poza krótką katechezą oraz sprawami organizacyjnymi dzieci uczęszczające na sobotnią katechezę w Kościele zostaną odpytane z Dekalogu (X...

czytaj dalej

Ogłoszenia i informacje organizacyjne

Ostateczny termin przyjmowania form do I-szej Komunii Św. mija z dniem 23 Wrzesień 2018 Kilka informacji dotyczących I-szej Komunii: Sakrament I-szej Komunii Św. dzieci w naszej parafii przyjmą w dniu 11 maja 2019 (sobota), Poświęcenie różańców 4 października na mszy...

czytaj dalej

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close