Tel. 020 8672 5070, 020 8767 0358 balham@pcmew.org

Bierzmowanie

Mówimy, że bierzmowanie jest dopełnieniem i umocnieniem tego, co zostało zapoczątkowane chrztem, czyli nowego życia, „z wody i Ducha”.

Udzielanie Ducha Świętego przez umacniające nałożenie ręki i namaszczenie krzyżmem (oliwa zmieszana z balsamem) czoła bierzmowanego wydobywa z przemiany, jaka dokonała się w indywidualnym życiu człowieka przez chrzest, charyzmatycznowspólnotową aktywność chrześcijanina w wymiarze publicznym, społecznym. Bierzmowany (dorosły „dojrzałością Chrystusową”) zostaje w pełni zaangażowany przez Chrystusa i Kościół, staje się świadomym apostołem Chrystusa , głosicielem Ewangelii i w świecie: w swym zawodzie i w polityce, w rodzinie i w społeczeństwie, na ulicy i w kościele.

Kościół jako wspólnota potrzebuje koniecznie sakramentu bierzmowania, gdyż dojrzałe spełnienie jego zbawczej misji możliwe jest tylko na drodze osiągnięcia dojrzałości wspólnotowej przez jego członków.

Telefon kontaktowy w sprawie Bierzmowania: 020 8767 0358

Komunikaty:

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH – Zapisy

INFORMACJE OGÓLNE DLA KANDYDATÓW  Od 1 lipca do 11 września 2022 trwają zapisy Młodzieży (w wieku od 14 lat) i Dorosłych, którzy pragną przygotować się i przystąpić do Sakramentu Bierzmowania. Zapisy odbywają się wyłącznie w następujący sposób: 1. Pobieramy z naszej...

read more

Bierzmowanie – Zaświadczenie dla Świadka Bierzmowania

Kandydaci do Bierzmowania wybierają sobie Świadka, który towarzyszy im pod czas Uroczystości Bierzmowania oraz na drodze życia jako dojrzały przykład postępowania według wiary. Wybrany przez Kandydata Świadek Bierzmowania, który należy do innej Parafii, pobiera...

read more