Bierzmowanie

Mówimy, że bierzmowanie jest dopełnieniem i umocnieniem tego, co zostało zapoczątkowane chrztem, czyli nowego życia, „z wody i Ducha”.

Udzielanie Ducha Świętego przez umacniające nałożenie ręki i namaszczenie krzyżmem (oliwa zmieszana z balsamem) czoła bierzmowanego wydobywa z przemiany, jaka dokonała się w indywidualnym życiu człowieka przez chrzest, charyzmatycznowspólnotową aktywność chrześcijanina w wymiarze publicznym, społecznym. Bierzmowany (dorosły „dojrzałością Chrystusową”) zostaje w pełni zaangażowany przez Chrystusa i Kościół, staje się świadomym apostołem Chrystusa , głosicielem Ewangelii i w świecie: w swym zawodzie i w polityce, w rodzinie i w społeczeństwie, na ulicy i w kościele.

Kościół jako wspólnota potrzebuje koniecznie sakramentu bierzmowania, gdyż dojrzałe spełnienie jego zbawczej misji możliwe jest tylko na drodze osiągnięcia dojrzałości wspólnotowej przez jego członków.

Telefon kontaktowy w sprawie Bierzmowania: 020 8767 0358

Komunikaty:

I Komunia św. i Sakrament Bierzmowania

W związku z obecną sytuacją informujemy, iż I Komunia św. zaplanowana na 23.05.2020 (wraz z ustalonymi próbami) oraz Sakrament Bierzmowania zaplanowany na 24.05.2020 zostają przełożone na czas nieokreślony. Gdy sytuacja zacznie się poprawiać - jednym z niezbędnych...

read more

Katechezy do Sakramentu Bierzmowania

1) Prosimy o przerobienie z książki „Skarb Wiary” kolejnych tematów - od 12 do 16 tematu włącznie 2) Przypominamy o obowiązku przeczytania Ewangelii wg św. Marka. Zachęcamy do czytania innych wybranych przez siebie ksiąg Pisma Świętego 3) Zostały już dostarczone...

read more

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close