Duszpasterze

Ks. prałat Władysław Wyszowadzki

Urodzony 18 listopada 1949 r. w Brzezowej k. Jasła, syn Tomasza i Eleonory. Do szkoły średniej uczęszczał w Nowym Żmigrodzie (parafii późniejszej błog. Księdza Władysława Findysza). Studiował w Krakowie i w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, uzyskując w grudniu 1975 r. stopień magistra biblistyki. Z początkiem następnego roku wstąpił do Polskiego Seminarium Duchownego w Paryżu

2 czerwca 1978 roku w Paryżu otrzymuje z rąk ks. bpa Władysława Rubina, późniejszego kardynała, święcenia kapłańskie, poczem zostaje skierowany do pracy duszpasterskiej w Polskiej Misji Katolickiej w Londynie, początkowo do parafii M.B. Częstochowskiej na Devonii, a następnie do Parafii Chrystusa Król na Balham. Od roku 1992 pełni obowiązki proboszcza tejże parafii.

6 lipca 1982 r. uzyskuje tytuł doktora teologii w zakresie teologii biblijnej na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. 4 października 1989 r. uzyskuje stopień doktora filozofii na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie.

24 czerwca br. otrzymał w Warszawie nagrodę im. Włodzimierza Pietrzaka za działalność duszpasterską i postawę patriotyczną na terenie Wielkiej Brytanii.

W dniu 6-go czerwca 2016 roku uzyskał na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego stopień naukowy Doktora Habilitowanego nauk teologicznych w dyscyplinie teologia pastoralna nadany uchwałą Rady Wydziału Teologicznego na podstawie osiągnięcia naukowego w postaci Rozprawy habilitacyjnej: Opieka duszpasterska nad Polonia Józefa Kardynała Glempa Prymasa Polski.

W dniu 21 września zgodnie ze Statutem Polskiego Uniwersytetu w Londynie i postanowieniem Senatu Uczelni, Rektor PUNO powołał Ks. Władysława Wyszowadzkiego i na stanowisko profesora PUNO.

24 października 2019r. Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

Odznaczenia i tytuły. 14 września 1987r. odznaczony „Medalem Zasługi przy wnoszeniu Domów Bożych w Diecezji Przemyskiej” przez ks. abpa Ignacego Tokarczuka. 11 kwietnia 1989 r. mianowany Kapelanem Magistralnym Suwerennego Zakonu Maltańskiego. 2 października 1990 r. zostaje przyjęty do Królewskiego Zakonu Konstantyniańskiego w randze „Equitem Gratiae Ecclesiasticum”. 12 kwietnia 1990 r. Prymas Polski Ks. Kardynał Józef Glemp mianuje go Dyrektorem Fundacji swojego imienia z siedzibą w Londynie. 20 października 1992 r. zaliczony zostaje w poczet „Kapelanów Jego Świątobliwości” (prałat) przez Jana Pawła II. 29 września 1993 r. mianowany przez Kardynała Józefa Glempa Prymasa Polski, „Honorowym Kanonikiem Kapituły Archikatedralnej św. Jana w Warszawie”. W lutym 1998 r. zostaje przyjęty do Zakonu Grobu Bożego w Jerozolimie w Zwierzchnictwie Polskim w randze „Kawalera” a w 2003 r. podniesiony zostaje do godności Komandora, jest też nagrodzony „Srebrną Palmą Zasługi” tegoż Zakonu.

2 maja 2000 r. odznaczony Wielkim Krzyżem Zasługi Zakonu Maltańskiego „Pro Piis Meritis”. 6 lutego 2003 r. w 25-tą rocznicę sakramentu kapłaństwa zostaje podniesiony do godności „Kapelana Wielkiego Krzyża Konwentualnego Ad Honorem”. 11 kwietnia 2006 r. papież Benedykt XVI mianuje go „Honorowym Prałatem”. 2 maja 2008 zostaje odznaczony „Dyplomem i Medalem Zasługi” Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. 13 grudnia 2009r. Prymas Polski Ks. Józef  Kardynał Glemp odznacza go Złotym Medalem Zasługi dla Kościoła i Narodu “Ecclesiae Populoque Servitium Praestanti”. 2 marca 2014 odznaczony medalem Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Medal Signum Universitatis.

Dewizą życiową są słowa „Crux Domini Spes et Victoria” (Krzyż Pana Nadzieją i Zwycięstwem).

Ulubione zajęcia: Muzyka organowa szczególnie J.S. Bacha i F. Mendla. Od dzieciństwa ma zamiłowania do muzyki kościelnej, grywał na organach po wielu kościołach, w tym dwukrotnie w Katedrze Westministerskiej i kilkakrotnie w Brompaton Oratory.

Publikacje: „Wdzięczni Bogu” – Złoty Jubileusz Parafii Balham 1948-1998,Londyn 1998. Ponad 120 artykułów w „Gazecie Niedzielnej” i w „Niedzieli”. Autor dwóch obszernych wstępów do książek upamiętniających wizytę duszpasterską prymasa Polski ks. Józefa kardynała Glempa do Wielkiej Brytanii i Irlandii. Publikacje w „Gościu Niedzielnym”, recenzje w „Studiach Płockich”, „Wiadomościach Częstochowskich” oraz w „Duszpasterzu Polskim Zagranicą”.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close