Wczoraj (29 Marca 2020) w czasie Mszy o godz. 12:00 dokonaliśmy – wraz ze wszystkimi Kościołami w Anglii – aktu zawierzenia Anglii i Walii pod opiekę Matki Bożej. Poniżej publikujemy tekst zawierzenia.

TEKST DO AKTU ZAWIERZENIA SIEBIE I ANGLII NAJŚWIĘSZEJ MARYI PANNIE

29.03.2020 o godz. 12:00
Obietnica Anioła Pańskiego

Obietnica Anioła Pańskiego jest ćwiczeniem duchowym, stworzonym, aby pomóc Ci przyjąć przesłanie Matki Bożej, zawarte w modlitwie Anioł Pański. Zachęca do uczestnictwa w radości Zwiastowania, poprzez podążanie za otwartością Maryi na Boże wezwanie, poprzez jej pełne wiary TAK.
Poprzez Twoje pełne wiary TAK, Pan uczyni cuda w Twoim życiu.

K. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi W. I poczęła z Ducha Świętego
Tak jak Pan Bóg raz wybrał Maryję, aby stała się Matką Jego Syna poprzez Zwiastowanie Anioła, tak wybrał mnie Pan tego dnia i zachęca poprzez naukę Kościoła Świętego, aby moje życie stało się przykładem dla innych w poszukiwaniu i wypełnianiu Jego Woli.

Zdrowaś Maryjo, Łaski pełna…
K. Oto Ja, Służebnica Pańska
W. Niech mi się stanie według Słowa Twego.
Maryja odpowiedziała – „niech mi się stanie według Słowa Twego”. Otworzyła serce swoje na łaskę Boża i wszystko stało się możliwe. Niech moje TAK dzisiaj usunie strach, podążając za przykładem Najświętszej Maryi Panny, oddając się Woli Bożej „będę rozważać Tajemnicę Zwiastowania w sercu moim”.

Zdrowaś Maryjo, Łaski pełna….
K. A Słowo Ciałem się Stało W. I zamieszkało między nami.
W pewnym momencie historii wypowiedziane przez Maryję z wiarą TAK,
poczęło GO w Jej sercu, a tym samym umożliwiło przyjście na świat
Naszego Zbawiciela. Przyjmujesz GO w swoim sercu: pozwól mi Panie rozpoznać moją rolę w niesieniu Chrystusa dzisiaj moim siostrom i braciom.
Zdrowaś Maryjo, Łaski pełna…
K. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko

W. Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.
Módlmy się: O Przenajświętsza Matko Boża, módl się za nami i dopomóż
nam w naszych codziennych zmaganiach. Twoje TAK podczas Zwiastowania,
podarowało światu Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Zapraszasz nas do udziału
w rozważaniu wielkiej tajemnicy Wcielenia, dzieląc się z nami tą radością, iż
„Słowo ciałem się Stało i zamieszkało między nami”. Niech Twoje TAK otworzy dziś nasze serca, służąc wiernie naszym siostrom i braciom, abyśmy się wszyscy stali Twoim Wianem, aby i oni mogli dzielić naszą Radość z Dobrej Nowiny, iż Pan zamieszkał pomiędzy nami.
Prosimy przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego AMEN

AKT ZAWIERZENIA ANGLII NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE
„Na podstawie modlitwy Erasmusa z 1532 roku; Zawierzenia Anglii Matce Bożej z 1893 roku; Modlitwy za Anglię, Aktu Zawierzenia Kardynała Griffina z 1948 roku; Aktu Zawierzenia Św. Jana Pawła II z 1982 roku”.
Modlitwa
O Najświętsza Maryjo Panno, matko Boga oraz nasza najłagodniejsza
Królowo i Matko, racz spojrzeć z litością na Anglię, Twoje Wiano oraz na wszystkich jej mieszkańców pokładających w Tobie wielką nadzieję.
Odpowiedź
My, Twoi wierni poddani, zgromadzeni tutaj, ofiarujemy Ci tę ziemię.
Kiedyś była Twoja, wszyscy jej mieszkańcy byli Twoimi dziećmi, a Ty byłaś
czczona w całej Anglii jako jej Obrończyni i Królowa. Pragniemy ponownie zawierzyć Tobie Maryjo, Twojej macierzystej opiece tę ziemię jako Twoje wiano.
Modlitwa
Dzięki Tobie, Jezus stał się naszym Zbawicielem, nadzieja została dana światu, a On dał nam Ciebie, abyśmy nigdy nie zwątpili.
Odpowiedź
Tobie zawierzamy Kościół Święty, którego jesteś Matką. Ty, która stałaś się opiekunką pielgrzymów, pocieszycielką w wysiłkach i trudach. Ty, która zawsze będziesz symbolem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem, zaprowadź wszystkich ludzi do Pana naszego jedynego. Matko ludzkiego rodu z ufnością zawierzamy wszystkie narody z ich nadziejami i obawami. Niech nigdy nie zagaśnie Twa prawdziwa mądrość. Prowadź nas drogą wiary i pokoju na spotkanie z Chrystusem, jedyną i prawdziwą Drogą życia.
Modlitwa
Matko Bolesna, błagaj za nami, Twymi dziećmi, które przyjęłaś i przygarnęłaś u stóp Krzyża.
Odpowiedź
Módlmy się, Święta Boża Rodzicielko, o nawrócenie serc ludu Anglii,
uzdrowienie chorych, pocieszenie strapionych, pokutę grzeszników,
oraz wieczny spoczynek dla zmarłych. Królowo Pokoju, módl się za nami
i obdarz nas pokojem, za którym tęsknią wszystkie narody, prosimy o
pokój w prawdzie, sprawiedliwości i miłości w Chrystusie Panu. Prosimy, obdarz pokojem cały naród oraz wszystkie dusze, gdyż zwycięstwo
Królestwa Bożego jest zawarte w pokoju.
Modlitwa
Prosimy, wstawiaj się za nami i naszymi braćmi, abyśmy się mogli wszyscy Zjednoczyć w prawdziwej owczarni naszego Pasterza, namiestnika Pana Boga Naszego, Syna Jego jedynego.
Odpowiedź
Niech Twoja modlitwa przywróci w tym kraju pełnię świetności wiary.
Niech Twoje wstawiennictwo prowadzi nas do bliższego zjednoczenia
z Twoim Boskim Synem. Ofiarujemy Ci wszystkich mieszkańców Anglii,
a w szczególności tych, którzy Cię znają niewiele lub wcale. Niech wszyscy w naszym kraju poznają poprzez Słowo Boże, Jezusa Chrystusa,
naszego jedynego Zbawiciela.
Modlitwa
Módl się za nami, nasza droga Matko, abyśmy wszyscy dostąpili zaszczytu oglądania Pana Boga naszego Jedynego i znaleźli miejsce w niebie w domu Jego.
Odpowiedź
My, którzy podążamy za Twoim Synem, prosimy, abyśmy się stali żywym świadectwem i wydali owoce jego nauki w naszym świecie, gdzie każde ludzkie życie jest cenne, każde stworzenie Boże szanowane i pielęgnowane, abyśmy wszyscy mogli korzystać hojnie z daru Miłości, nadanego nam przez Boga.

K. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
O Najświętsza Maryjo Panno, Matko Boża, nasza najłagodniejsza Królowo
i Matko, spójrz z litością na Anglię, Twoje Wiano, na nas wszystkich,
pokładających nadzieję i ufność w Tobie. Podarowałaś nam Jezusa, naszego Zbawiciela i naszą nadzieję, to Ten, który został ofiarowany światu i który ofiarował nam Ciebie, tym samym wlewając jeszcze więcej nadziei w serca nasze. Matko Bolesna, błagamy, wstaw się za nami, Twoimi dziećmi, które przyjęłaś i przygarnęłaś u stóp Krzyża. Prosimy, wstaw się za nami i naszymi niewiernymi braćmi abyśmy się mogli wszyscy zjednoczyć w prawdziwej owczarni naszego Pasterza, namiestnika Pana Boga naszego, Syna jego jedynego. Módl się za nami wszystkimi droga Matko, abyśmy poprzez wiarę oraz dobre uczynki, zasłużyli wszyscy na wieczną radość i miejsce w domu Pana naszego Niebieskiego
AMEN

 

 

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close