Tel. 020 8672 5070, 020 8767 0358 balham@pcmew.org

INFORMACJE OGÓLNE DLA KANDYDATÓW 

Od 1 lipca do 11 września 2022 trwają zapisy Młodzieży (w wieku od 14 lat) i Dorosłych, którzy pragną przygotować się i przystąpić do Sakramentu Bierzmowania.

Zapisy odbywają się wyłącznie w następujący sposób:

1. Pobieramy z naszej strony internetowej aktualny FORMULARZ zgłoszenia Kandydata na Przygotowanie do Bierzmowania 2023,

2. Drukujemy pobrany Formularz, wypełniamy wszystkie pola czytelnie, a po uważnym zapoznaniu się i wyrażeniu wymaganych zgód, podpisujemy go.

3. Zdjęcie lub skan wypełnionego Formularza wysyłamy na zawarty w nim e-mail, a podpisany Formularz z wymaganymi w nim załącznikami składamy osobiście u Księdza Wikariusza w zakrystii wyłącznie w każdą sobotę lub niedzielę po Mszy wieczornej do 11 września 2021.

4. Termin wprowadzającego spotkania dla Młodych Kandydatów z Rodzicami oraz innych Dorosłych Kandydatów, na którym zostanie przedstawiony bardziej szczegółowy plan Przygotowania, będzie podany we wrześniu pod czas Ogłoszeń Duszpasterskich Mszy niedzielnych.

5. W razie dodatkowych pytań można zwrócić się do Księdza Wikariusza w dni powszednie po Mszy Świętej wieczornej lub umówić się na spotkanie poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.