Tel. 020 8672 5070, 020 8767 0358 balham@pcmew.org

INFORMACJE OGÓLNE 

Od 1 sierpnia do 12 września 2021 trwają zapisy Dzieci na Przygotowanie do I Spowiedzi i Komunii w ciągu przyszłego roku szkolnego 2021/2022.

Zapraszamy Rodziców, należących do naszej Parafii, zapisać swoje dzieci, które są ochrzczone i ukończyły 8 lat.

Zapisy odbywają się wyłącznie przy Parafii w następujący sposób:

1. Pobrać z naszej strony internetowej Formularz zgłoszenia Dziecka na Przygotowanie do I Spowiedzi i Komunii Św., wydrukować, wypełnić czytelnie wszystkie wymagane dane, podpisać i wysłać jego zdjęcie lub skan na podany w Formularzu e-mail;

2. W każdą sobotę lub niedzielę sierpnia po wieczornej Mszy świętej złożyć podpisany Formularz z wymaganymi w nim załącznikami u Księdza Wikariusza w zakrystii do 12 września 2021;

3. Przygotowanie Dziecka jest możliwe:
a) pod czas sobotniej popołudniowej katechezy przy naszym Kościele (godzina zostanie ustalona w późniejszym terminie);
b) wyłącznie w klasie III jednej z trzech „Sobotnich Polskich Szkół” w okolicy Parafii:
Szkoła im. Jana Pawła II;
Szkoła na Streatham;
Szkoła im. Tomasza Arciszewskiego.

4. Termin pierwszego spotkania Rodziców i Dzieci, na którym zostanie przedstawiony bardziej szczegółowy plan Przygotowania, będzie podany we wrześniu pod czas Ogłoszeń Duszpasterskich Mszy niedzielnych.

5. W razie dodatkowych pytań można zwrócić się do Księdza Wikariusza w dni powszednie po Mszy Świętej wieczornej lub umówić się na spotkanie poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.