Tel. 020 8672 5070, 020 8767 0358 balham@pcmew.org

Zapisy do Komunii św. na rok szkolny 2020/2021 
w Parafii Chrystusa Króla w Londynie – Balham
– informacje ogólne

– aby zapisać dziecko do Komunii św. trzeba należeć do naszej Parafii – czyli poza regularnym uczestniczeniem w niedzielnej Mszy św. należy być do Parafii zapisanym (druki zapisu do Parafii znajdują się w zakrystii)

– zapisy do Komunii w tym roku odbywają się w formie on-line (formę zamieszczoną w linku drukujemy, wypełniamy czytelnie i odsyłamy skan lub zdjęcie na e-mail: parafiabalham15@gmail.com) zgłoszenia przyjmowane są do 30 sierpnia 2020 r.

https://www.parafia-balham.co.uk/wp-content/uploads/2020/07/Forma-Zgłoszeniowa-1-Komunia-Święta.pdf

– na pierwsze spotkanie z rodzicami, przynosimy, wydrukowaną forme, Akt Chrztu(jeżeli dziecko było chrzczone poza naszą parafią), skaładkę £20

– „Sobotnie Szkoły Polskie” nie prowadzą zapisów do Komunii św.

– dziecko będzie przygotowywane do przyjęcia Komunii św. albo w czasie sobotniej popołudniowej katechezy w Kościele (we Wrześniu zostanie przydzielone do grupy) albo w klasie trzeciej w jednej z trzech „Sobotnich Polskich Szkół” – Szkoła im. Tomasza Arciszewskiego, Szkoła im. Jana Pawła II, Szkoła na Streatham

– w ramach przygotowania do Komunii św. będą organizowane spotkania także dla Rodziców dzieci komunijnych – terminy zostaną podane we Wrześniu – wszystkie spotkania będą obowiązkowe !

– Rodzice jako pierwsi katecheci swojego dziecka są proszeni by uczyć swoje dzieci modlitw wymaganych do Komunii św. (modlitwy oraz daty kiedy trzeba zdać modlitwy zostaną podane we Wrześniu)

– wszystkie warunki potrzebne do tego, aby dziecko zostało zapisane do Komunii św. są wypisane na formularzu

– Rodzice dzieci pierwszokomunijnych wraz z dziećmi mają obowiązek brać udział we Mszy św. w każdą Niedzielę, słuchać ogłoszeń parafialnych w sprawach związanych
z Komunią św. oraz śledzić na bieżąco stronę Parafii (zakładka – Ogłoszenia oraz zakładka – Przygotowania do I Komunii św.)