Tel. 020 8672 5070, 020 8767 0358 balham@pcmew.org

INFORMACJE OGÓLNE DLA RODZICÓW

Od 1 lipca do 11 września 2022 trwają zapisy Dzieci na Przygotowanie do I Spowiedzi i Komunii na przyszły rok szkolny 2022/23.

Zapraszamy Rodziców, należących do naszej Parafii, zapisać swoje dzieci, które ukończyły 8 lat.

Zapisy odbywają się wyłącznie w następujący sposób:

1. Pobieramy z naszej strony internetowej aktualny FORMULARZ zgłoszenia Dziecka na Przygotowanie do I Spowiedzi i Komunii Świętej 2023,

2. Drukujemy pobrany Formularz, wypełniamy wszystkie pola czytelnie, a po uważnym zapoznaniu się i wyrażeniu wymaganych zgód, podpisujemy go.

3. Zdjęcie lub skan wypełnionego Formularza wysyłamy na zawarty w nim e-mail, a podpisany Formularz z wymaganymi w nim załącznikami składamy osobiście u Księdza Wikariusza w zakrystii wyłącznie w każdą sobotę lub niedzielę po Mszy wieczornej do 11 września 2021.

4. Przygotowanie Dziecka jest możliwe:
a) pod czas sobotniej popołudniowej katechezy w naszym Kościele (godzina zostanie ustalona w późniejszym terminie);
b) wyłącznie w klasie III jednej z trzech „Sobotnich Polskich Szkół” w okolicy Parafii:
Szkoła im. Jana Pawła II;
Szkoła na Streatham;
Szkoła im. Tomasza Arciszewskiego.

5. Termin pierwszego spotkania Rodziców i Dzieci, na którym zostanie przedstawiony bardziej szczegółowy plan Przygotowania, będzie podany we wrześniu pod czas Ogłoszeń Duszpasterskich Mszy niedzielnych. W razie dodatkowych pytań można zwrócić się do Księdza Wikariusza w dni powszednie po Mszy Świętej wieczornej lub umówić się na spotkanie poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.