Tel. 020 8672 5070, 020 8767 0358 balham@pcmew.org

Aktualne wytyczne rządowe

Wytyczne Episkopatu Anglii i Walii

Drodzy Parafianie!

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

W Wielki Piątek 02.04.2021, w czasie Liturgii Męki Pańskiej, w momencie Adoracji Krzyża, około godziny 18.00 do drzwi naszego Kościoła przyjechała policja. Nie pozwolono nam dokończyć Celebracji. Policjanci, stwierdzili, że nasze zgromadzenie liturgiczne jest niezgodne z prawem, każąc wszystkim natychmiast opuścić naszą Świątynię pod groźbą mandatu dla każdego z obecnych Parafian w wysokości £200 lub nawet aresztu. Wierni bez sprzeciwu wykonali ten nakaz.

Uważamy, jednak, że policja przekroczyła brutalnie swoje kompetencje, wydając swój nakaz bez odpowiedniego na to powodu, gdyż wszystkie wymogi rządowe zostały dotrzymane.

Uważamy, że urzędnicy policji municypalnej zostali źle poinformowani odnośnie aktualnych wytycznych wobec miejsc kultu, twierdząc, że powodem ich interwencji jest nadal obowiązujący w Londynie zakaz publicznych celebracji w miejscach kultu, ze względu na wprowadzony od 4 Stycznia 2021 r. lockdown.

Ubolewamy nad tym, że prawa wiernych zostały pokrzywdzone w tak ważnym Dniu dla każdego wierzącego, a nasz kult – sprofanowany. Poinformowaliśmy o tym incydencie przełożonych Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii. Poprosiliśmy władze policji o wyjaśnienie zaistniałego zdarzenia i czekamy na ich odpowiedź.

Każdy z obecnych na liturgii może również bezpośrednio wysłać swoją reklamację poprzez niżej podany link:

Complaints about the Metropolitan Police Service

Ostatnie wytyczne rządowe z dnia 26 marca 2021 oraz Konferencji Episkopatu Anglii i Walii, dotyczące przeżywania Wielkiego Tygodnia, jednoznacznie pozwalają – z dotrzymaniem wszystkich zasad sanitarnych – na Celebracje w miejscach kultu z udziałem wiernych.

Wszystkie zaplanowane obrzędy Poświęcenia Pokarmów Wielkanocnych, Wigilii Paschalnej, Niedzieli i Poniedziałku Wielkanocy odbędą się, według podanego porządku. Prosimy wszystkich o przestrzeganie aktualnych wymogów sanitarnych w Kościele i przestrzeni życia społecznego oraz o modlitwę, aby podobne sytuacje nie powtórzyły się.

W załączonych plikach znajdują się wszystkie wytyczne władz państwowych i kościelnych.