Tel. 020 8672 5070, 020 8767 0358 balham@pcmew.org

Kandydaci do Bierzmowania wybierają sobie Świadka, który towarzyszy im pod czas Uroczystości Bierzmowania oraz na drodze życia jako dojrzały przykład postępowania według wiary.

Wybrany przez Kandydata Świadek Bierzmowania, który należy do innej Parafii, pobiera załączony Formularz Zaświadczenia Świadka Bierzmowania i podpisuje go u Księdza w swojej Parafii, a potem przesyła jego skan lub zdjęcie na e-mail: balham@pcmew.org