Wspólnota Matki Bożej Szkaplerznej

Wspólnota Matki Bożej Szkaplerznej jest formą pomocy w rozwijaniu pobożności poprzez nabożeństwa do Matki Bożej. Jej zasadniczym celem jest kształtowanie w osobie wierzącej serca oddanego Jezusowi na wzór Maryi poprzez naśladowanie Jej cnót, zwłaszcza czystości, pokory, prostoty i miłości bliźniego.

Prowadzący:
Grzegorz – 0 7825 956 535

Miejsce spotkań:
Kościół parafialny

Terminy spotkań:
Pierwszy piątek miesiąca – 19.00

Wszystkie ogłoszenia dotyczące spotkań, terminów oraz aktualne wydarzenia będą zamieszczane na stronie www.szkaplerzuk.net.

Modlitwa do Matki Bożej Szkaplerznej

O Błogosławiona Panno Niepokalana, ozdobo i światłości Góry Karmel, która okiem osobliwszej dobroci patrzysz na każdego, kto Twą świętą odziany jest szatą spojrzyj i na mnie łaskawie i okryj mnie płaszczem Swej macierzyńskiej opieki, wspomóż mą słabość Swoją potęgą, oświeć Swą mądrością ciemności mojej duszy, pomnażaj we mnie wiarę, nadzieję i miłość. Racz ozdobić moją duszę takimi łaskami i cnotami, aby zawsze była drogą Twojemu Boskiemu Synowi i Tobie. Nie odstępuj mnie nigdy w mym życiu, pociesz mnie przy śmierci Swą najwdzięczniejszą obecnością i przedstaw mnie Trójcy Przenajświętszej jako syna swego i sługę Tobie oddanego, abym Cię w niebie wiecznie chwalił i wielbił. Amen.

Przyjęcie Szkaplerza Świętego

Szkaplerz karmelitański jest duchowym znakiem nabożeństwa maryjnego, polegającego na wewnętrznym oddaniu i poświęceniu się Niepokalanej Dziewicy.
Nosić Szkaplerz święty – znaczy uznawać Maryję za duchową Matkę, Pośredniczkę i Opiekunkę.

Nosić szatę Maryi – znaczy przyznać się do podobieństwa Maryi w sposobie myślenia, działania i apostołowania.
Dzięki świadomemu noszeniu szaty Maryi i codziennemu powierzaniu się Matce Bożej, pogłębia się więź dziecka z Matką. Ta więź wyraża się i pogłębia przez modlitwę, medytację, czytanie Pisma Świętego w czasie nabożeństw, pielgrzymek i sesji maryjnych.

Przywileje Szkaplerza Karmelitańskiego:

  1. Kto umrze odziany Szkaplerzem świętym, nie zostanie potępiony.
  2. Noszący(a) Szkaplerz jako czciciel(ka) Matki Bożej zapewnia sobie Jej opiekę co do duszy i ciała już w tym życiu ale i szczególną pomoc na łożu śmierci.
  3. Każdy(a), kto pobożnie nosi Szkaplerz i zachowuje czystość według stanu, zostanie wybawiony(a) z czyśćca w pierwszą sobotę po swej śmierci.
  4. Wszyscy, którzy przyjęli szkaplerz są duchowo złączeni z Zakonem Karmelitańskim i mają udział w jego duchowych dobrach za życia i po śmierci (we Mszach św., Komuniach św., umartwieniach, modlitwach, postach itp.).

Obowiązki noszących szkaplerz:

  1. Przyjąć Szkaplerz w rąk kapłana
  2. Wpisać się do księgi parafialnej (nie obowiązkowe)
  3. W dzień i w nocy nosić na sobie Szkaplerz
  4. Odmawiać codziennie modlitwę naznaczoną w dniu przyjęcia Szkaplerza (zazwyczaj Pod Twoją obronę…)
  5. Naśladować cnoty Maryi i szerzyć Jej cześć.

Zasadniczo, przyjęcie Szkaplerza odbywa się na Mszy św. w różnych terminach w ciągu roku.
Jeśli ktoś chciałby przyjąć szkaplerz prosimy o zgłoszenie się do zakrystii. Terminy będą ogłaszane z wyprzedzeniem.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close