Kadeci Maltańscy

Korpus Kadetów Zakonu Maltańskiego

Polska jednostka skupia młodzież w wieku 12-18 (młodsi kadeci) oraz 18-21 (starsi kadeci). Kadeci, stanowiący młodzieżową gałąź Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników Świętego Jana Jerozolimskiego z Rodos i z Malty, w pełni uczestniczą w zakonnych misjach szpitalniczych i duchowych.

Krzyż Zakomu Maltanskiego Charakterystyczny ośmiopunktowy krzyż z jednej strony wyznacza drogę ewangelicznych ośmiu błogosławieństw jako drogę chrześcijańskiego wzrostu kadeta. Z drugiej strony przywołuje on główne cnoty rycerskie, stanowiące po dziś dzień o tożsamości Zakonu Maltańskiego.

Kadeci po przejściu wstępnego okresu formacyjnego oraz po spełnieniu podstawowych wymagań, określonych wewnętrznymi statutami zakonu, zostają dopuszczeni do uroczystości, podczas której – w obecności przedstawicieli Kościoła, władz Zakonu oraz rodzin – formalnie zostają zaprzysiężeni na Kadetów Suwerennego Zakonu Maltańskiego.

Od tego momentu kadeci przyjmują na siebie misję służenia potrzebującym i chorym oraz misję mężnego stawania w obronie wiary. Zewnętrznym znakiem, świadczącym o przynależności do Korpusu Kadetów Maltańskich, staje się Krzyż Zakonu umieszczony na lewym ramieniu (symbol niezłomnej wiary, maltańskiego honoru i miłości do cierpiących) oraz charakterystyczny czerwony militarny beret.

Formacja kadetów przebiega wielopłaszczyznowo. Nad wzrostem duchowym oraz formacją doktrynalną czuwają zaaprobowani przez Kapelana Zakonu kapłani. Kadeci uczestniczą w pogłębionym programie wzrostu duchowego – regularna spowiedź, częste przyjmowanie Komunii Świętej, medytacja Słowa Bożego, udział w adoracjach Najświętszego Sakramentu, korzystanie z pomocy kierownictwa duchowego.

W formacji kadetów Rycerskiego Zakonu Maltańskiego wielki nacisk kładziony jest na rozwijanie cnót oraz wzorowych postaw społecznych, a także wzrost w sferze kultury osobistej i dobrych manier. Kadeci przechodzą kursy w zakresie savoir-vivre’u, tańca towarzyskiego, mają także kontakt z kulturą i sztuką.

Wymiar szpitalniczy realizują kadeci w ramach programów maltańskich i składają się na nie:

  • szkolenia pierwszej pomocy
  • opieka nad chorymi i niepełnosprawnymi w ramach obozów maltańskich
  • posługa w szpitalach, m.in. szpital w Lourdes we Francji
  • programy doraźnej pomocy bezdomnym oraz seniorom.

Osoby zainteresowane wstąpieniem do Korpusu Kadetów proszone są o zgłoszenie swej kandydatury na adres: apkm.cadets@secretary.net

W informacji zwrotnej przedstawione zostaną procedury kwalifikacyjne a także data najbliższego spotkania rekrutacyjnego dla kandydatów.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close