Domowy Kościół

Drogie rodziny chrześcijańskie! Mówcie światu z radością o tym skarbie wspaniałym, który posiadacie jako domowe Kościoły. – Jan Paweł II

Prowadzący:
Jan Barczyk – 0 7834 604 113
Piotr Górka – 0 7841 757 742

Termin i miejsce spotkań:
Czas i miejsce spotkania ustalają rodziny w kręgu wspólnie z kapłanem

Jeżeli chcecie

 • Pogłębić swoją duchowość i więź małżeńską.
 • Umacniać swoją wiarę i wiedzę religijną.
 • Nawiązać głębszy kontakt z dziećmi i nauczyć się jak być dla nich najlepszymi wychowawcami.
 • Doświadczyć życia we wspólnocie.
 • Skorzystać z rekolekcji rodzinnych, połączonych z wypoczynkiem w różnych regionach kraju.

Czym jest Domowy Kościół?

Domowy Kościół jest małżeńskim ruchem świeckim w Kościele, łączącym w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie oraz międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre Dame (END) – Wspólnoty Matki Najświętszej.

Domowy Kościół dąży do odnowy małżeństwa I rodziny poprzez:

 • Pomoc małżeństwom w budowaniu miedzy nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowana dzieci w duchu chrześcijańskim.
 • Ułatwianie małżonkom otwarcie się na siebie i innych, pomoc we wzajemnym zrozumieniu się.
 • Nawiązać głębszy kontakt z dziećmi i nauczyć się jak być dla nich najlepszymi wychowawcami.
 • Pozwalanie na uzmysłowienie sobie, czym naprawdę jest miłość małżeńska, jak można i trzeba ją przeżywać, jak pokonywać codzienne trudności i pokusy, by żyjąc w małżeństwie osiągnąć świętość.

Bycie w kręgu Domowego Kościoła pomaga małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu miedzy nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

W Domowym Kościele rodzice uczą się jak przy pomocy słowa i przykładu być dla swych dzieci pierwszymi zwiastunami wiary. Rodziny Domowego Kościoła tworzą apostolat świeckich w Kościele, ewangelizują swoją postawą i dobrym przykładem, troszczą się o potrzeby bliźnich tak materialne jak i duchowe. Włączają się w różne formy działalności społecznej.

Rodziny DK służą wspólnocie parafialnej i czują się za nią współodpowiedzialne. Małżeństwa są dla siebie wsparciem i pomocą w różnych sytuacjach życiowych. Tworzą jedną wspólną rodzinę.

Nad prawidłowym realizowaniem celów DK czuwa kapłan – moderator.

 

Kto może należeć do Domowego Kościoła?

Podstawową i niczym nie zastąpioną komórką Kościoła jest rodzina chrześcijańska, mały domowy Kościół.

Członkami Domowego Kościoła mogą być małżeństwa sakramentalne dążące do życia w bliskości Boga I pragnące sobie nawzajem pomagać. To wspólne dążenie małżonków do zrealizowania jedności nosi miano duchowości małżeńskiej, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem.

Jak działa Domowy Kościół?

Pojedynczemu małżeństwu trudno jest wytrwać na drodze do świętości. Dlatego małżeństwa pragnące realizować tę drogę łączą się w grupy nazywane kręgami (w skład kręgu wchodzi 4-7 małżeństw) spotykających się raz na miesiąc, by modlić się, dzielić się ze sobą doświadczeniami wiary i pomagać wzajemnie we wszystkich problemach małżeńskich i rodzinnych.

Podstawowymi metodami i środkami służącymi budowaniu Domowego Kościoła w rodzinach są: modlitwa osobista, małżeńska, rodzinna oraz regularne rozważanie Słowa Bożego, które winno kształtować życie i podstawy całej rodziny. Ważną pomocą w dążeniu do świętości jest również dialog małżeński, czyli rozmowa małżonków o wszystkich sprawach rodziny ze świadomością obecności Chrystusa.

Jedność małżeńska i rodzinna budowana jest również poprzez uczestnictwo w rekolekcjach ewangelizacyjnych, formacyjnych, tematycznych oraz wakacyjnych oazach rodzin. Uczestnicy przeżywają osobową relację z Chrystusem, przyjmując Go do swego życia przez słowa Pisma Świętego, według którego starają się odtąd żyć.

Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane para animatorska.

Domowy Kościół (czasem nazywany także „Oazą Rodzin”) działa również w naszej parafii. Obecnie mamy dwa kręgi – jeden jest na etapie pilotowania, a drugi realizuje pierwszy rok pracy.

 

W naszej parafii istnieją dwa Kręgi Domowego Kościoła.
Jeśli chcesz dołączyć ZAPRASZAMY.
Więcej informacji u duszpasterzy.

Jak wygląda spotkanie kręgu?

Spotkanie kręgu odbywa się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw I składa się z następujących części :

 • Dzielenie się życiem – dzielenie się wydarzeniami, radościami i troskami podczas symbolicznego posiłku (kawa, herbata, ciastko – nie uczty).
 • Modlitwa – dzielenie się Ewangelia lub inne formy spotkania ze słowem Bożym, tajemnica różańca.
 • Formacja – wspólne omawianie tematów i wzajemne dzielenie się osiągnięciami I trudnościami w rozwoju życia duchowego.

Czas I miejsce spotkania ustalają rodziny w kręgu wspólnie z Kaplanem.

 

Jaki jest cel spotkań comiesięcznych?

Spotkania służą zawiązaniu się wspólnoty ludzi dążących do Chrystusa. Spotykamy się na kręgu wokół Chrystusa I Jemu oddajemy nasze życie I nasze rodziny. Zbliżając się do Boga zbliżamy się do siebie.

Na spotkaniu dzielimy się codziennymi troskami I sukcesami poszczególnych małżeństw. Dzielimy się doświadczeniami z pracy nad sobą I pomagamy sobie nawzajem w rozwoju życia duchowego.

 

Co to jest formacja Domowego Kościoła?

Program formacyjny Domowego Kościoła kształtowany jest na podstawie materiałów Domowego Kościoła, dokumentów Soboru Watykańskiego II oraz aktualnego nauczania Kościoła.

Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Nottre-Dame, tworząc dla siebie drogę, zwana charyzmatem Domowego Kościoła.

Podstawowa praca formacyjna małżonków odbywa się w rodzinie, w comiesięcznych spotkaniach kręgu rodzin oraz przez uczestnictwo w corocznych rekolekcjach.

 

Z czasem członkowie mają zobowiązania

Budowaniu jedności w małżeństwie i rodzinie służą następujące elementy formacyjne – zobowiązania:

 • codzienna modlitwa osobista,
 • regularne spotkanie ze słowem Bożym,
 • codzienna modlitwa rodzinna,
 • comiesięczny dialog małżeński,
 • reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną),
 • uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.

Dzięki wprowadzaniu w życie tych elementów następuje indywidualne zbliżenie się małżonków do Boga i wzrastanie na drodze duchowości małżeńskiej.

Krótko o historii

Założycielem Domowego Kościoła jest sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987). W rozwoju Domowego Kościoła ścisłe współpracowała z założycielem siostra Jadwiga Skudro (1914-2009). Duchowa kolebka Domowego kościoła jest Krościenko n.Dunajcem, gdzie w 1973 roku odbyły się pierwsze oazy rodzin.

Znakiem Domowego Kościoła są dwa greckie słowa: ΦΩΣ (światło) i ΖΩΗ (życie), wpisane w kształt krzyża, wyrastającego spomiędzy dwóch złączonych obrączek, umieszczonych wraz z krzyżem w figurę domu. Domowy Kościół używa również znaku END – Ikony Świętej Rodziny.

Kontynuując korzystanie ze strony, akceptujesz użycie plików cookies - ciasteczek. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close